אחריות מפורשת

חברת C3 Manufacturing LLC מתחייבת כי המוצר המוצג נקי מפגמים מכניים או ביצוע עבודות פגומות למשך שנתיים (2) מיום הרכישה, בתנאי שהוא מתוחזק ומשמש בהתאם להוראות ו / או המלצות של C3 Manufacturing LLC. חלקי חילוף ותיקונים מתחייבים למשך תשעים (90) יום מיום תיקון המוצר או מכירת החלק החלופי, המוקדם מביניהם. אחריות זו חלה רק על הרוכש המקורי. C3 Manufacturing LLC תשוחרר מכל ההתחייבויות במסגרת אחריות זו במקרה ותיקונים או שינויים יבוצעו על ידי אנשים שאינם אנשי השירות המורשים של עצמה, או אם התביעה נובעת משימוש לרעה במוצר. אין סוכן, עובד או נציג של C3 Manufacturing LLC רשאי לחייב את C3 Manufacturing LLC לאישור, ייצוג או שינוי כלשהו של האחריות לגבי סחורות שנמכרות במסגרת חוזה זה. חברת C3 Manufacturing LLC אינה מעניקה אחריות לגבי רכיבים או אביזרים שאינם מיוצרים על ידי C3 Manufacturing LLC אלא תעביר לרוכש את כל האחריות של יצרני רכיבים כאלה. אחריות זו נובעת מכל אחריות אחרת, מפורשת, מרומזת או סטטוטורית, ומוגבלת בקפדנות לתנאים המפורטים בה. C3 MANUFACTURING LLC מתנער באופן ספציפי מכל אחריות לסחירות או כושר למטרה מיוחדת.

תרופה בלעדית

מוסכם במפורש כי הסעד היחיד והבלעדי של הרוכש בגין הפרת האחריות הנ"ל, לכל התנהלות נזיקית של C3 Manufacturing LLC, של כל סיבה אחרת לתביעה, יהיה תיקון ו / או החלפה, לפי אפשרות C3 Manufacturing LLC, של כל ציוד או חלקים ממנו, אשר לאחר בדיקתם על ידי C3 Manufacturing LLC מוכחים כפגומים. ציוד החלפה ו / או חלקים יסופקו ללא עלות למקום היעד הנקוב של הרוכש FOB. כישלונה של C3 Manufacturing LLC, לתקן בהצלחה כל אי התאמה, לא יגרום לכישלון הסעד שנקבע בזאת מטרתו החיונית.

אי הכללת נזקים כתוצאה

הרוכש מבין ומסכים במפורש כי בשום פנים ואופן לא תהיה C3 Manufacturing LLC אחראית כלפי הרוכש בגין נזקים או הפסדים כלכליים, מיוחדים, נלווים או תוצאתיים מכל סוג שהוא, כולל אך לא מוגבל לאובדן רווחים צפויים וכל הפסד אחר שייגרם. בגלל אי ​​הפעלת הסחורה. אי הכללה זו חלה על תביעות בגין הפרת אחריות, התנהגות נזיקית או כל עילה אחרת לתביעה כנגד C3 Manufacturing LLC.

אחריות הלקוח

פריטים אלה נחשבים באחריות הלקוח ולכן אינם ניתנים להחזר על פי תנאי צו זה. הם כוללים: תחזוקה שוטפת ובדיקה; החלפה רגילה של פריטי שירות; הידרדרות רגילה עקב שימוש וחשיפה; לבישת חלקים כמו שרוך, זרבובית קרבינר ובלמים; החלפות הנדרשות בגלל התעללות, שימוש לרעה או הרגלים תפעוליים לא תקינים או המפעיל.

למידע נוסף, אנא צור קשר עם C3 Manufacturing LLC בטלפון 303-953-0874 או [מוגן בדוא"ל]